VENNER FOR LIVET

Featured

Tillad mig at introducere dig for endnu et projekt af stor betydning. Denne gang drejer det sig om at hjælpe nogle af de mange mennesker, der kæmper med ensomhed. Projektet har jeg kaldt ”Venner for livet”, og mine midler er en bog med titlen “Sådan får du venner for livet” samt en badge og et bordkort, der begge inviterer til samtale. 

Mht. badgen er du velkommen til selv at fremstille den. Printfilen hertil finder du på bjælken ovenfor, og som trykker kan jeg anbefale www.sun-print.dk. De har allerede filen.

Samtalekortet skal du selv printe, og denne printfil finder du ligeledes ovenfor.

Og bogen kan du søge på nettet eller hos din boghandler. Den findes både som både papir- og e-bog.

Tusind tak for din opmærksomhed og god fornøjelse med resten af siden.

De bedste hilsener fra Torben Madsen

Badgen er 7,5 centimeter i diameter, og samtalekortets bagside er prydet med disse syv råd til en god samtale:

  1. Vælg et samtaleemne, der er relevant, interessant, underholdende eller bevægende for jer alle.
  2. Lyt mindst lige så meget, som I taler.
  3. Undgå lange enetaler.
  4. Acceptér hinandens synspunkter, holdninger og smag.
  5. Undlad at afbryde hinanden.
  6. Undgå ligegyldige detaljer og alment kendt viden.
  7. Læs eventuelt bogen “Dig vil jeg gerne tale med”.

Sådan får du venner for livet

Denne bog er først og fremmest skrevet som en hjælp til dem, der ønsker at få (endnu) en ven eller veninde, men bogen henvender sig også til dem, der ønsker at forbedre eller redde eksisterende venskaber samt dem, der mistrives på grund af ensomhed. Den måske største trussel mod menneskelig lykke.

Bogen er opdelt i to dele. Én om forløbet fra man ser en mulig ven, til venskabet er skabt, og én om kunsten at bevare venskabet livet igennem.

Bogen er nem at gå til, og den kan uden overdrivelse vise sig at blive den vigtigste bog i dit sociale liv, såvel i den fysiske som den digitale verden.

OBS: Bogen inkluderer det bedste fra min bog ”Sådan bliver du populær”.