Samliv

SAMLIVSKONTRAKTEN

Samlivskontrakten blev lavet som et bilag til min bog ”Sådan finder du den rette kæreste”, og formålet med den er først og fremmest at fremprovokere en samtale om emner, der erfaringsmæssigt viser sig at kunne få stor betydning for samboende. Enten fordi der ikke findes acceptable kompromiser, eller fordi de forskellige synspunkter dækker over fundamentalt forskellige mennesketyper.

Derudover giver kontrakten jer mulighed for at vedtage nogle ganske betydningsfulde hensigtserklæringer om, hvordan I skal behandle hinanden.

Ideelt set burde kontrakten altså udfyldes, inden I flytter sammen eller stifter familie, men takket være ”bredden” i kontrakten er den også af stor værdi for allerede samboende – med eller uden børn.

Samlivskontrakten er trods navnet ikke tænkt som noget juridisk bindende dokument. Til dette formål findes der allerede en stribe kontrakter, som det bestemt kan være værd at bruge tid på og især, hvis I vælger at leve papirløst sammen. Samlivskontrakten binder jer derimod alene efter devisen: ”et ord er et ord”. Men omvendt: hvis det ikke holder, ja så holder jeres forhold nok heller ikke.

Et brud på kontrakten er derfor på mange måder lige så alvorligt som et brud på en juridisk bindende kontrakt, og derfor bør udfyldelsen af den også ske med dette in mente. Et punkt, som I ikke er enige om, skal altså ikke blot springes over, fordi det er nemmest her og nu. De eneste ”gyldige” grunde til at springe over eller udskyde bør være, at det omtalte punkt aldrig kan blive aktuelt for jeres forhold, eller at én af jer på forhånd erklærer jer villig at acceptere partnerens holdning, såfremt I ikke kan enes om et kompromis.

Den sidstnævnte grund vil jeg dog advare mod at bruge, førend punktet har været grundigt drøftet. Resultatet kunne nemlig blive, at én af jer til stadighed vil ”frygte” for, at den pågældende situation opstår. Prøv blot til eksempel at forestille jer, at én af jer gerne vil arbejde i udlandet, mens den anden foretrækker den hjemlige andedam. Hvis I ikke finder en acceptabel løsning på denne forskellighed, så kan én af jer, i værste fald jer begge, til stadighed frygte for en gang at måtte forlade hjemlandet, miste en karrieremulighed i udlandet – eller droppe samlivet.

En sådan frygt er bestemt ikke befordrende for et godt samliv og dertil kommer, at en udskydelse så langt fra er nogen garanti for, at beslutningen bliver nemmere. Prøv derfor, og om nødvendigt med andres hjælp, at finde mindst ét kompromis, der er tåleligt for jer begge – inden I skriver kontrakten under.

Med hensyn til den praktiske udfyldelse af kontrakten foreslår jeg, at I anvender en blyant eller tager en ekstra kopi af den.  Så er der mulighed for at skifte mening, og hvis I vælger kopien, er der tillige mulighed for, at I en gang i jeres tredje alder, kan more jer over det, I en gang fandt åh så vigtigt.

Kontrakten finder I på dette link: https://usercontent.one/wp/osea.dk/wp-content/uploads/ny-samlivskontrakt-til-osea.pdf

UNDGÅ IRRITATIONER I SAMLIVET

Hvad kom først: hønen eller ægget?

Dette kryptiske spørgsmål har utvivlsomt drillet mennesket lige så længe det – og hønsene – har levet, thi uden æg ingen høne, og uden høne ingen æg. Og alligevel tilsiger vores forstand os, at der må være en logisk rækkefølge.

Nuvel, jeg skal ikke gøre mig klog på hønsenes oprindelse, men blot konstatere, at der er en sammenhæng mellem dem og ægget, ganske som der også er en sammenhæng mellem det at irriteres over ens partner og kærligheden til samme. Men er det mon den dalende kærlighed, der får os til at irriteres over vores partner og dennes handlinger, eller er det de mange små såvel som store irritationer i hverdagen, der får kærligheden til at dale – hvad kommer først?

En sammenhæng er der i hvert fald, og det synes derfor rimeligt at konkludere, at kærligheden under alle omstændigheder trives bedst uden hverdagens irritationer. Men hvordan undgå man så disse irritationer? Tja, den først forudsætning må vel være, at man ved præcist, hvad der er, der irriterer ens partner, og til det brug har jeg skabt den ”irritations-analyse”, der er inkluderet i min bog ”Sådan får du succes i parforholdet”. I den har man således mulighed for at fortælle hinanden ikke blot hvad, der irriterer, men også hvor meget, det irriterer. Og så er det selvfølgelig op til hver enkelt at bruge disse oplysninger på den rette måde.

Analysens tilblivelse

Analysen blev til i samarbejde med en stribe af mine nære venner og veninder, der alle har oplyst mig om, hvad der irriterer dem i deres nuværende eller tidligere forhold. Og uden skelen til graden af irritation. Alt, hvad der på nogen måde irriterer, er derfor medtaget. Lige fra det åbentstående toiletsæde, den udhulede ost, det fyldte askebæger og til utroskab, behagesyge og uretfærdige anklager. Irritationsanalysen er dermed blevet en fortrinlig mulighed for at ”brokke” sig over såvel alvorlige ting som over forhold, der logisk set synes fjollede at irriteres over.

Analysen finder I på dette link: irritationsanalyse 1921 osea