Den gode samtale

Den gode samtale

Man tager 2-6 samtaleparate mennesker og placerer dem, så alle kan høre hinanden.

Derpå vælger man én ad gangen eller i samråd et emne, der er 1) interessant, 2) relevant, 3) underholdende eller 4) bevægende for alle deltagere. Ved dette valg har hver enkel deltager vetoret.

Når emner er valgt, skal deltagerne:

– skiftes til at tale og lytte. Mere end fem minutter enetale bør være en absolut undtagelse.

– lytte mindst lige så meget, som de taler.

– undlade at afbryde hinanden.

– holde sig til emnet.

– undlade at trætte hinanden med ligegyldige detaljer og alment kendt eller irrelevant viden.

– undlade at irritere, provokere eller såre hinanden.

– respektere hinandens synspunkter, holdninger og smag.

– være løbende opmærksomme på, om emnet stadigt er velegnet og deltagerne stadigt samtaleparate.

Husk: I den gode samtale drejer det sig om at blive klogere sammen – frem for at vinde!