Ordet er dit

Panikknap for nervøse talere

1. Slå tankerne fra

Det første kan du gøre ved at lukke dine øjne og derpå vende dit ”indre blik” opad, som skulle du kikke på indersiden af din pande. Dette vil hurtigt få dine øjenlåg til at sitre og dermed gøre det praktisk talt umuligt at tænke på noget som helst, herunder rygning. Skulle der alligevel komme en forstyrrende tanke op, kan du supplere denne teknik med en mental opgave, der kræver al din koncentration. Sig fx alfabetet bagfra igen og igen eller tæl ned fra tusinde med overspringelse af hvert 7. tal.

2. Afspænd kroppen

Når tankeren er slået fra, lader du – fra siddende stilling – din krop falde forover således, at dine arme kan svinge frit mellem benene. Lad dem gøre dette nogle sekunder, og ret derpå ryggen langsomt op, mens du samtidigt fylder dine lunger. I siddende stilling og mens du holder vejret, strammer du nu på én gang så mange muskler som muligt. Dette gøres bedst ved, at du placerer dine hænder på indersiden af dine knæ og presser dem kraftigt udad, mens du holder igen med knæene.

  Hold dette pres nogle sekunder, og lad derpå kroppen falde forover igen, mens du presser luften ud af dine lunger. Herpå lader du igen dine arme svinge frit og denne gang lidt længere tid end forrige gang. 

  Gentag dette mønster, indtil du føler din krop totalt afslappet. I begyndelsen kan det godt tage 5 – 10 minutter, men med 1-2 daglige gentagelser vil du efter få dage kunne klare det på 1-2 minutter.  

Vær opmærksom på:

at dine tanker er slået fra under hele øvelsen.

at dine bevægelser er langsomme.

at du afspænder totalt, når du er nede. 

at du gradvist spænder kortere tid og afspænder længere tid.

at du fortsætter indtil, din krop føles helt afslappet.

Aktiver panikknappen

For at få fuldt udbytte af panikknappen, herunder at kunne benytte den overalt, bør du forbinde den med en sanseoplevelse, ganske som beskrevet under ”Guleroden” på side 60. Dermed kan du efter få ugers træning slå dit alarmberedskab fra blot ved at gentage denne sanseoplevelse.

Brug eventuelt følesansen til dette formål, fx ved at afslutte hver øvelse med at lade de samme to fingre køre langsomt rundt om dit håndled – et lille minuts tid.